Gasunie Groningen, liveregistratie camera's slechtvalk

Introductie

In opdracht van Gasunie Groningen hebben wij twee liveregistratie camera’s op grote hoogte aan hun pand geplaatst. Deze camera's hebben een bijzondere functie. Zij volgen namelijk een slechtvalkkoppel dat broedt in de nestkast die op 80 meter hoogte aan het Gasunie gebouw hangt.

Het vastleggen van liveregistraties van slechtvalken op het terrein van de Gasunie Groningen is een fascinerend project dat veel aandacht verdient. Met behulp van geavanceerde camera's kun je deze majestueuze roofvogels in hun natuurlijke omgeving observeren. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de technische aspecten van dit project en waarom het zo belangrijk is.

Waarom is liveregistratie van slechtvalken belangrijk?

De liveregistratie van slechtvalken bij de Gasunie Groningen biedt waardevolle inzichten in het gedrag en de leefomgeving van deze vogels. Het stelt onderzoekers en natuurliefhebbers in staat om meer te leren over hun migratiepatronen, voortplantingsgewoonten en interacties met andere dieren. Bovendien draagt dit project bij aan het behoud en de bescherming van slechtvalken, aangezien het helpt om beter te begrijpen hoe hun habitats behouden kunnen worden.

Technische details

Camera-installaties

Om ervoor te zorgen dat we accurate en hoogwaardige beelden krijgen, zijn er op strategische locaties camera's geïnstalleerd. Deze camera's maken gebruik van geavanceerde technologieëng. Daardoor zijn we in staat om 24/7 livebeelden vast te leggen zonder verstoring van de vogels.

Livestreaming

De livebeelden worden gestreamd naar het YouTube platform waar iedereen ze kan bekijken. Dit biedt een unieke kans voor natuurliefhebbers over de hele wereld om slechtvalken in actie te zien, zonder dat ze fysiek aanwezig hoeven te zijn.

Goed in beeld

De camera's zijn zowel in, als naast de nestkast geïnstalleerd. De livestream is te bekijken via de website van N.V. Nederlandse Gasunie. Volg daarvoor deze link. Op woensdag 29 maart 2017 heeft de lancering van de livestream plaatsgevonden in het restaurant van Gasunie Groningen.

Partner voor audiovisuele dienstverlening

N.V. Nederlandse Gasunie kent ons als de partner voor alle audiovisuele dienstverlening en ook voor haar video, camera's en livestream. Wij zorgden voor het complete ontwerp voor de bewakingscamera’s, de inrichting van het afkijk- en opslagsysteem, de installatie en we verzorgen het onderhoud.

Ook verzorgen we de complete dienstverlening van advies tot en met instantie en onderhoud op het gebied van audiovisuele inrichting met betrekking tot bijvoorbeeld videoconferencing, livestreaming en -samenwerken, vergaderruimte- en projectinrichting en presentatietechniek

 

In 2016 vestigde zich een stel slechtvalken in de nestkast van het Gasunie-hoofdkantoor in Groningen. Het hoofdkantoor van Gasunie is bij uitstek geschikt voor met name slechtvalken omdat die goed gedijen in een rotsachtige omgeving. Slechtvalken nestelen graag aan een steile wand van een hoge rots en de wanden van ons hoofdkantoor geven de valken het gevoel van een natuurlijke habitat. De nestkast biedt een goede omgeving en met het Stadspark en natuurgebied de Onlanden dichtbij heeft de slechtvalk een perfect jachtterrein. In 2016 werden er vier jonge slechtvalkjes geboren. In 2017 drie, in 2018 twee en in 2019, 2020, 2021 en 2022 waren er vier en in 2023 drie jongen.

Voordelen van het project voor Onderwijs en bewustwording

Het project van liveregistratie van slechtvalken bij de Gasunie Groningen biedt educatieve kansen voor scholen en educatieve instellingen. Door middel van deze beelden kunnen leerlingen leren over de ecologie en het gedrag van slechtvalken, wat hun interesse in natuurbehoud kan vergroten.

Voordelen voor vogelspotters en natuurliefhebbers

Het project heeft ook andere voordelen. Mensen die geïnteresseerd zijn in vogelspotten of natuurfotografie zullen graag een bezoek brengen aan dit gebied om de slechtvalken in levenden lijve te zien. Helaas is dat niet goed mogelijk in verband met toegang tot het terrein, de omgeving en de hoogte waarop de nestkas zich bevindt. Daarom is het zo mooi dat je als toeschouwer vanuit huis tegelijk dichtbij kunt zijn zonder de vogels te verstoren.

 

Wil je meer weten over camera-observatie, toezicht en beveiliging?

Onze gecertificeerde experts staan graag voor je klaar. Een verkennend gesprek is altijd mogelijk en verplicht je tot niets. Wij helpen je graag verder. Bel ons op 0511 – 460200 of neem contact op via de oranje contactbutton hieronder.

Gemeente Ameland
Hanze University Of Applied Sciences - Groningen
Gemeente Leeuwarden
TRIP advocaten en notarissen
Hogeschool Windesheim - Zwolle en Almere
Fries Museum Leeuwarden
Veiligheidsregio Fryslan, Friesland
Veenstra Fritom transport en wegvervoer
Flexsupport ondersteuning voor uitzendbureaus en personeelsdiensten
SPOT Groningen, Stadsschouwburg en Oosterpoort - cultuur, theater en media
Gemeente *KTD, Achtkarspelen en Tytjerksteradiel - Friesland
Hogeschool Saxion
Stertil, heavy duty hefbruggen en laad- en losoplossingen
Fries Verzetsmuseum, Leeuwarden, Friesland
Inkooporganisatie Pompebled onderwijs
JR Shipping specialist in investeringen in scheepvaart
NP3 Galerie en museum voor onderzoekende en experimenterende hedendaagse kunst
Solidd Steel Structures expert in dynamisch belaste, beweegbare en duurzame staalconstructies
Keramiek museum Princessehof, Leeuwarden, Friesland
St Vitus Parochiezegel, kerk
ELAN onderwijsgroep, educatie
PCBO Dantumadeel, Protestants Christelijk Basis Onderwijs
CSG Liudger scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs
Neushoorn Leeuwarden, poppodium
CVO Zuid West Friesland, voortgezet en praktijk onderwijs
CBS De Opdracht, Christelijke basis school
SVPO - School voor Persoonlijk Onderwijs
Noventa, scholen voor Christelijk Primair Onderwijs