Privacy- en cookieverklaring PTH Groep

8 oktober 2021

Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Je rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegeven

Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met informatie die we van je ontvangen.

Door het gebruiken van de website en onze diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met PTH Groep.

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:
 • Het technisch mogelijk maken van onze diensten, waaronder het testen van nieuwe en bestaande software-applicaties;
 • Voor het accepteren van jouw aanvraag voor een abonnement op een dienst van ons;
 • Het beheer van onze relatie met jou, waaronder alle activiteiten in verband met de voorbereiding en de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst, zoals offerteaanvraag, advisering, projectplanning, klachtafhandeling en storingsopheffing;
 • Het afleveren van goederen en diensten
 • Het factureringsproces, waaronder het opstellen en afdrukken van een nota en incasso;
 • Het doen van marketing- en verkoopactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening en de verkoop van onze producten en diensten, zoals het versturen van een nieuwsbrief, echter uitsluitend na jouw toestemming.
Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank creditcard- of financieringsmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij je NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens, en zakelijke contract- en contactgegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die je hierboven genoemde zakelijke- en persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Verzenden van nieuwsbrieven​

Wij hebben een nieuwsbrief en je wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief lees je o.a. nieuws, tips en informatie over onze producten en diensten. Hiervoor gebruiken wij je naam en e-mailadres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat je het abonnement opzegt. Het abonnement op de nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die je hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Contactformulier

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je enkel de door jou ingevulde en zichtbare velden waaronder je e-mailadres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde zonder jouw toestemming aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken en zakelijk gebruik van onze website

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. In onze website zijn social media buttons opgenomen. Door het bezoeken van onze social media pagina's verzamelen de beheerders van deze diensten je (persoons)gegevens.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Leadinfo gebruikt het IP-adres van de bezoeker om daarbij bedrijfsgegevens te verkrijgen uit openbare bronnen zoals de Kamer van Koophandel. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Onze nieuwsbrieven en groepsmailings versturen we met het programma Active Campaign. Met jouw toestemming gebruiken we de sitetracking hiervan, zodat we inzicht krijgen in welke pagina’s worden bezocht vanuit zo’n mailing. Deze informatie wordt door ons gebruikt om je beter van informatie te kunnen voorzien. Meer informatie over sitetracking vind je hier. Meer informatie over het privacybeleid van ActiveCampaign vind je hier. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan misschien niet optimaal meer.

ReCAPTCHA

Voor het voorkomen van spam, en het beschermen van de gegevens die via onze formulieren worden verstuurd, gebruiken wij reCAPTCHA. Dat is software van Google waarmee via een simpele test wordt nagegaan of de invuller van het formulier een mens is, en geen bot of script. Deze bots of scripts zijn erop gericht om reclame en phishing bij ons af te leveren, en in sommige gevallen zelfs ongeautoriseerde toegang tot onze website te verkrijgen.

Om de inschatting te kunnen maken of de ingevulde data door een mens of een bot/script is ingevoerd, kijkt reCAPTCHA naar:

 • Het typgedrag
 • De hoeveelheid kliks die nodig is om het formulier in te vullen
 • Welke taal als standaard is ingesteld in de browser
 • De informatie die is ingevuld in de velden van onze formulieren
 • CSS-informatie
 • Plug-ins die zijn geïnstalleerd in de browser
 • Het IP-adres (afgekort en geanonimiseerd)


Google heeft geen toestemming om jouw IP-adres te koppelen aan andere verzamelde data. Meer informatie over het privacybeleid van Google vind je hier.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring​

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens​

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

Recht op inzage: je heeft het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien;

Recht op rectificatie: je heeft het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;

Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing;

Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen;

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij;

Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan je verzoeken om het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat je hierbij je BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van je persoonsgegevens kan je een email sturen naar info@pthgroep.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens PTH Groep 

PTH Groep B.V.
Harm Smidswei 9
9298 RE Kollumersweach
0511-460200
www.pthgroep.nl

Gemeente Ameland
Hanze University Of Applied Sciences - Groningen
Gemeente Leeuwarden
TRIP advocaten en notarissen
Hogeschool Windesheim - Zwolle en Almere
Fries Museum Leeuwarden
Veiligheidsregio Fryslan, Friesland
Veenstra Fritom transport en wegvervoer
Flexsupport ondersteuning voor uitzendbureaus en personeelsdiensten
SPOT Groningen, Stadsschouwburg en Oosterpoort - cultuur, theater en media
Gemeente *KTD, Achtkarspelen en Tytjerksteradiel - Friesland
Hogeschool Saxion
Stertil, heavy duty hefbruggen en laad- en losoplossingen
Fries Verzetsmuseum, Leeuwarden, Friesland
Inkooporganisatie Pompebled onderwijs
JR Shipping specialist in investeringen in scheepvaart
NP3 Galerie en museum voor onderzoekende en experimenterende hedendaagse kunst
Solidd Steel Structures expert in dynamisch belaste, beweegbare en duurzame staalconstructies
Keramiek museum Princessehof, Leeuwarden, Friesland
St Vitus Parochiezegel, kerk
ELAN onderwijsgroep, educatie
PCBO Dantumadeel, Protestants Christelijk Basis Onderwijs
CSG Liudger scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs
Neushoorn Leeuwarden, poppodium
CVO Zuid West Friesland, voortgezet en praktijk onderwijs
CBS De Opdracht, Christelijke basis school
SVPO - School voor Persoonlijk Onderwijs
Noventa, scholen voor Christelijk Primair Onderwijs