VCA

Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers

Binnen PTH Groep is veiligheid een belangrijk onderwerp. Onze opdrachtgevers wensen een hoge mate van veiligheid in de werkzaamheden die bij hen uitgevoerd worden. Daarnaast vinden wij als onderneming dat veilig werken een bescherming voor ons personeel is. Daarom is PTH Groep VCA gecertificeerd en hebben al onze medewerkers een VCA-diploma. Voordeel voor onze opdrachtgevers is dat je vanaf het begin weet dat al onze werkzaamheden volgens bepaalde protocollen en procedures worden verricht. Al onze middelen en gereedschappen zijn getest en veilig bevonden. En onze medewerkers houden rekening met de eisen en richtlijnen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu.

Sinds 2011 is PTH Groep VCA-gecertificeerd. 

Gemeente Ameland
Hanze University Of Applied Sciences - Groningen
Gemeente Leeuwarden
TRIP advocaten en notarissen
Hogeschool Windesheim - Zwolle en Almere
Fries Museum Leeuwarden
Veiligheidsregio Fryslan, Friesland
Veenstra Fritom transport en wegvervoer
Flexsupport ondersteuning voor uitzendbureaus en personeelsdiensten
SPOT Groningen, Stadsschouwburg en Oosterpoort - cultuur, theater en media
Gemeente *KTD, Achtkarspelen en Tytjerksteradiel - Friesland
Hogeschool Saxion
Stertil, heavy duty hefbruggen en laad- en losoplossingen
Fries Verzetsmuseum, Leeuwarden, Friesland
Inkooporganisatie Pompebled onderwijs
JR Shipping specialist in investeringen in scheepvaart
NP3 Galerie en museum voor onderzoekende en experimenterende hedendaagse kunst
Solidd Steel Structures expert in dynamisch belaste, beweegbare en duurzame staalconstructies
Keramiek museum Princessehof, Leeuwarden, Friesland
St Vitus Parochiezegel, kerk
ELAN onderwijsgroep, educatie
PCBO Dantumadeel, Protestants Christelijk Basis Onderwijs
CSG Liudger scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs
Neushoorn Leeuwarden, poppodium
CVO Zuid West Friesland, voortgezet en praktijk onderwijs
CBS De Opdracht, Christelijke basis school
SVPO - School voor Persoonlijk Onderwijs
Noventa, scholen voor Christelijk Primair Onderwijs