ISO 26000

ISO 26000

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor het implementeren van MVO in een organisatie. Internationaal wordt dit SCR genoemd, Corporate, Social Responsability. Naast onze milieu- en kwaliteitssystemen zetten we onze duurzaamheidsambities extra kracht bij door de ISO 26000 certificering.

Deze richtlijn wordt door NEN uitgegeven en gaat over milieu, mensenrechten, eerlijk zaken doen, bestuur van organisatie, arbeidspraktijk, consumentenbelangen en maatschappelijke betrokkenheid. Naast onze zelfverklaring hebben wij ook een prioriteitenmatrix en een referentieverklaring gepubliceerd waarmee we inzicht en transparantie proberen te verschaffen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is vooral doen. Wat we allemaal op dat gebied doen bij PTH Groep laten we zien op onze pagina duurzaamheid, certificeringen en lees je bij onze nieuwsberichten.

 

ISO 26000 - Zelfverklaring bijlage A

ISO 26000 - Zelfverklaring bijlage B

ISO 26000 - Zelfverklaring bijlage CISO 26000 - Zelfverklaring bijlage C

Gemeente Ameland
Hanze University Of Applied Sciences - Groningen
Gemeente Leeuwarden
TRIP advocaten en notarissen
Hogeschool Windesheim - Zwolle en Almere
Fries Museum Leeuwarden
Veiligheidsregio Fryslan, Friesland
Veenstra Fritom transport en wegvervoer
Flexsupport ondersteuning voor uitzendbureaus en personeelsdiensten
SPOT Groningen, Stadsschouwburg en Oosterpoort - cultuur, theater en media
Gemeente *KTD, Achtkarspelen en Tytjerksteradiel - Friesland
Hogeschool Saxion
Stertil, heavy duty hefbruggen en laad- en losoplossingen
Fries Verzetsmuseum, Leeuwarden, Friesland
Inkooporganisatie Pompebled onderwijs
JR Shipping specialist in investeringen in scheepvaart
NP3 Galerie en museum voor onderzoekende en experimenterende hedendaagse kunst
Solidd Steel Structures expert in dynamisch belaste, beweegbare en duurzame staalconstructies
Keramiek museum Princessehof, Leeuwarden, Friesland
St Vitus Parochiezegel, kerk
ELAN onderwijsgroep, educatie
PCBO Dantumadeel, Protestants Christelijk Basis Onderwijs
CSG Liudger scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs
Neushoorn Leeuwarden, poppodium
CVO Zuid West Friesland, voortgezet en praktijk onderwijs
CBS De Opdracht, Christelijke basis school
SVPO - School voor Persoonlijk Onderwijs
Noventa, scholen voor Christelijk Primair Onderwijs