Gold Standard

Om het broeikaseffect te verminderen, is het van groot belang om onze CO2-uitstoot te beperken. Daarvoor moeten we allereerst onze eigen CO2-uitstoot zoveel mogelijk vermijden. Uitstoot die we echt niet kunnen voorkomen, wordt gecompenseerd, zo zorgen wij er voor dat onze bedrijfsvoering 100% CO2 neutraal is. Dit doen we via projecten die Gold Standard gecertificeerd zijn, wat betekent dat er gecontroleerd wordt of het project daadwerkelijk zorgt voor een positieve impact en CO2-reductie.

Gold Standard: keurmerk voor kleinschalige klimaatprojecten

Gold Standard is een gezamenlijk initiatief van het WWF en andere internationale non-profit organisaties. Zij hebben het keurmerk in het leven geroepen als standaard voor kleinschalige klimaatprojecten in derdewereldlanden. Het keurmerk wordt internationaal erkend en krijgt een hoge betrouwbaarheidsscore in de keurmerkenwijzer van Milieu Centraal.

Wil je meer weten over Gold Standard? Kijk dan op de website: goldstandard.org

 

Onze impact op andere duurzame doelen

Natuurlijk laten we niet niet bij bovenstaande. Dit is een klein onderdeel van wat we doen. We zorgen voor een duurzame bedrijfsvoering, volgens ISO 26000 Maatschappelijk verantwoord Ondernemen, en maken impact op de SDG's. Ook zijn we al heel erg lang ISO14001 gecertificeerd wat betekent dat we aandacht aan het milieu en de invloed van ons werk op het milieu besteden.

Op deze site vind je meer daar over onder de kop duurzaamheid en certificeringen.

 

Gemeente Ameland
Hanze University Of Applied Sciences - Groningen
Gemeente Leeuwarden
TRIP advocaten en notarissen
Hogeschool Windesheim - Zwolle en Almere
Fries Museum Leeuwarden
Veiligheidsregio Fryslan, Friesland
Veenstra Fritom transport en wegvervoer
Flexsupport ondersteuning voor uitzendbureaus en personeelsdiensten
SPOT Groningen, Stadsschouwburg en Oosterpoort - cultuur, theater en media
Gemeente *KTD, Achtkarspelen en Tytjerksteradiel - Friesland
Hogeschool Saxion
Stertil, heavy duty hefbruggen en laad- en losoplossingen
Fries Verzetsmuseum, Leeuwarden, Friesland
Inkooporganisatie Pompebled onderwijs
JR Shipping specialist in investeringen in scheepvaart
NP3 Galerie en museum voor onderzoekende en experimenterende hedendaagse kunst
Solidd Steel Structures expert in dynamisch belaste, beweegbare en duurzame staalconstructies
Keramiek museum Princessehof, Leeuwarden, Friesland
St Vitus Parochiezegel, kerk
ELAN onderwijsgroep, educatie
PCBO Dantumadeel, Protestants Christelijk Basis Onderwijs
CSG Liudger scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs
Neushoorn Leeuwarden, poppodium
CVO Zuid West Friesland, voortgezet en praktijk onderwijs
CBS De Opdracht, Christelijke basis school
SVPO - School voor Persoonlijk Onderwijs
Noventa, scholen voor Christelijk Primair Onderwijs