Duurzaamheid

Onze duurzame ambitie is direct verbonden aan onze missie.

Wij willen verbinden en positief bijdragen aan onze wereld. Daarbij vinden we het belangrijk om te kijken naar het effect dat ons handelen heeft en wat we daaraan kunnen verbeteren. Dat doen we niet omdat wij per se wereldverbeteraars zijn. Dat doen we omdat we zien dat wat we doen impact heeft, niet alleen op de wereld maar ook op onze relaties, medewerkers en onszelf.

Daarom richten wij ons op de lange termijn. Op de toekomst. We beseffen dat de wereld van morgen nu vraagt om slimme oplossingen voor maatschappelijke, ecologische en economische vraagstukken.

Wij streven ernaar van betekenis te zijn voor onze klanten, onze eigen omgeving en voor de omgeving van de mensen met wie we samenwerken. We zetten in op duurzame innovatie. En streven ernaar onze ecologische voetafdruk door de keuze voor en inzet van slimme, efficiënte techniek te minimaliseren. Dit doen we samen met onze leveranciers, medewerkers, klanten en andere betrokkenen. Waar we verbinden, doen we dingen samen en samen kom je verder, ga je sneller, is het makkelijker en bovendien ook veel leuker.

Samen presteren we iedere dag beter. Beter voor mens, milieu en bedrijf.

 

Gemeente Ameland
Hanze University Of Applied Sciences - Groningen
Gemeente Leeuwarden
TRIP advocaten en notarissen
Hogeschool Windesheim - Zwolle en Almere
Fries Museum Leeuwarden
Veiligheidsregio Fryslan, Friesland
Veenstra Fritom transport en wegvervoer
Flexsupport ondersteuning voor uitzendbureaus en personeelsdiensten
SPOT Groningen, Stadsschouwburg en Oosterpoort - cultuur, theater en media
Gemeente *KTD, Achtkarspelen en Tytjerksteradiel - Friesland
Hogeschool Saxion
Stertil, heavy duty hefbruggen en laad- en losoplossingen
Fries Verzetsmuseum, Leeuwarden, Friesland
Inkooporganisatie Pompebled onderwijs
JR Shipping specialist in investeringen in scheepvaart
NP3 Galerie en museum voor onderzoekende en experimenterende hedendaagse kunst
Solidd Steel Structures expert in dynamisch belaste, beweegbare en duurzame staalconstructies
Keramiek museum Princessehof, Leeuwarden, Friesland
St Vitus Parochiezegel, kerk
ELAN onderwijsgroep, educatie
PCBO Dantumadeel, Protestants Christelijk Basis Onderwijs
CSG Liudger scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs
Neushoorn Leeuwarden, poppodium
CVO Zuid West Friesland, voortgezet en praktijk onderwijs
CBS De Opdracht, Christelijke basis school
SVPO - School voor Persoonlijk Onderwijs
Noventa, scholen voor Christelijk Primair Onderwijs