ISO-gecertificeerd. op Duurzaamheid, Informatiebeveiliging, Milieu en Kwaliteit.

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging staat bij ons hoog in het vaandel. Het is niet alleen een vereiste voor ons eigen gemoedsrust, maar ook omdat onze klanten terecht verwachten dat hun gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.

Om deze toewijding te onderstrepen, zijn we gecertificeerd volgens ISO 27001, de internationaal erkende norm voor informatiebeveiliging. Deze certificering bevestigt niet alleen onze inzet voor de bescherming van vertrouwelijke informatie, maar garandeert ook dat we voldoen aan strikte normen en procedures om de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van onder andere jouw gegevens te waarborgen.

En dit gaat verder dan alleen de naleving van de norm. We streven ernaar om voortdurend te verbeteren en onze systemen en processen aan te scherpen om de risico's op het gebied van informatiebeveiliging proactief aan te pakken. Daarom evalueren we onze beleidslijnen regelmatig, zorgen we voor continue aandacht voor risico's en trainen we onszelf op het gebied van informatiebeveiliging.

Door te voldoen aan ISO 27001 laten we niet alleen zien dat we de veiligheid van onze en jouw informatie serieus nemen, maar tonen we ook aan dat we een betrouwbare partner zijn die de vertrouwelijkheid en integriteit van gegevens waardeert en beschermt.

Kwaliteit en betrouwbaarheid

Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn kernwaarden die diep geworteld zijn in onze bedrijfscultuur. We streven voortdurend naar excellentie, niet alleen omdat het een persoonlijke drijfveer is, maar ook omdat onze klanten niets minder dan het beste verwachten.

Sinds ons lidmaatschap bij de VSI in 2007, hebben we ons gecommitteerd aan het leveren van de hoogste standaarden in de audiovisuele industrie. Als onderdeel van deze brancheorganisatie, die 70% van het marktaandeel vertegenwoordigt, worden onze deskundigheid, ervaring, onafhankelijkheid en continuïteit regelmatig getoetst aan strenge normen.

Maar onze toewijding aan kwaliteit houdt daar niet op. We laten ons ook leiden door de richtlijnen van ISO 9001, die ons helpen om onze processen te stroomlijnen en onze klanten consistente toegevoegde waarde te bieden.

Milieu en Duurzaamheid

Milieubewustzijn en duurzaamheid vormen een integraal onderdeel van ons bedrijfsbeleid. Daarom hebben we ons gecertificeerd volgens ISO 14001, waarbij we ons richten op het minimaliseren van onze ecologische voetafdruk en het bevorderen van een circulaire economie. Deze inspanningen komen overeen met onze inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals vastgelegd in ISO 26000.

Sinds 2017 hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van duurzaamheid. Door onze CO2-uitstoot te verminderen en te compenseren via het Fair Climate Fund volgens de Gold Standard, zijn we er trots op dat we volledig CO2-neutraal zijn. We gaan zelfs nog verder door onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG's) zichtbaar te maken, waardoor we een positieve impact hebben op zowel lokale als mondiale gemeenschappen.

Via ISO 26000 zorgen wij voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Sinds 2017 werken we onder deze norm en in de afgelopen jaren hebben we op het gebied van duurzaamheid steeds meer stappen genomen. Zo maken we onze bijdrage aan de SDG's zichtbaar, onder andere via SDG impact en zijn we volledig CO2 neutraal. Dat doen we door onze CO2 uitstoot te reduceren en via het Fair Climate Fund, volgens de Gold Standard, te compenseren daar waar we dat niet verder kunnen doen.

 

Meer informatie over ons kwaliteits-, veiligheids- en milieubeleid, onze duurzaamheid en MVO kun je vinden in onze beleidsverklaring.

Gemeente Ameland
Hanze University Of Applied Sciences - Groningen
Gemeente Leeuwarden
TRIP advocaten en notarissen
Hogeschool Windesheim - Zwolle en Almere
Fries Museum Leeuwarden
Veiligheidsregio Fryslan, Friesland
Veenstra Fritom transport en wegvervoer
Flexsupport ondersteuning voor uitzendbureaus en personeelsdiensten
SPOT Groningen, Stadsschouwburg en Oosterpoort - cultuur, theater en media
Gemeente *KTD, Achtkarspelen en Tytjerksteradiel - Friesland
Hogeschool Saxion
Stertil, heavy duty hefbruggen en laad- en losoplossingen
Fries Verzetsmuseum, Leeuwarden, Friesland
Inkooporganisatie Pompebled onderwijs
JR Shipping specialist in investeringen in scheepvaart
NP3 Galerie en museum voor onderzoekende en experimenterende hedendaagse kunst
Solidd Steel Structures expert in dynamisch belaste, beweegbare en duurzame staalconstructies
Keramiek museum Princessehof, Leeuwarden, Friesland
St Vitus Parochiezegel, kerk
ELAN onderwijsgroep, educatie
PCBO Dantumadeel, Protestants Christelijk Basis Onderwijs
CSG Liudger scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs
Neushoorn Leeuwarden, poppodium
CVO Zuid West Friesland, voortgezet en praktijk onderwijs
CBS De Opdracht, Christelijke basis school
SVPO - School voor Persoonlijk Onderwijs
Noventa, scholen voor Christelijk Primair Onderwijs