ISO-gecertificeerd. op Duurzaamheid, Informatiebeveiliging, Milieu en Kwaliteit.

Kwaliteit en betrouwbaarheid

Wij stellen hoge eisen aan dat wat we doen. Niet alleen omdat we dat zelf belangrijk vinden, maar ook omdat opdrachtgevers de beste kwaliteit en service verwachten.
Daarom zijn wij sinds 2007 lid van de VSI, de Vereniging System Integrators. Een brancheorganisatie voor installerende audiovisuele bedrijven die samen 70% van het marktaandeel in audiovisuele techniek en installatie vertegenwoordigen. De leden voldoen aan hogen eisen op het gebied van deskundigheid en ervaring, onafhankelijkheid en continuïteit.

Naast lidmaatschap van de VSI meten wij onze kwaliteit en toegevoegde waarde ook aan de hand van ISO 9001.

Milieu

Onze milieu- en duurzaamheidsmaatregelen worden geborgd in ISO 14001. Deze certificering sluit daarbij ook aan bij onderwerpen als MVO en circulaire economie en speelt in op het belang om ons milieubeleid te baseren op een goed inzicht in zowel de interne als externe ontwikkelingen en de eisen en verwachtingen van belanghebbenden. 

Duurzaamheid

Via ISO 26000 zorgen wij voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Sinds 2017 werken we onder deze norm en in de afgelopen jaren hebben we op het gebied van duurzaamheid steeds meer stappen genomen. Zo maken we onze bijdrage aan de SDG's zichtbaar, onder andere via SDG impact en zijn we volledig CO2 neutraal. Dat doen we door onze CO2 uitstoot te reduceren en via het Fair Climate Fund, volgens de Gold Standard, te compenseren daar waar we dat niet verder kunnen doen.

 

Meer informatie over ons kwaliteits-, veiligheids- en milieubeleid, onze duurzaamheid en MVO kun je vinden in onze beleidsverklaring.

Gemeente Ameland
Hanze University Of Applied Sciences - Groningen
Gemeente Leeuwarden
TRIP advocaten en notarissen
Hogeschool Windesheim - Zwolle en Almere
Fries Museum Leeuwarden
Veiligheidsregio Fryslan, Friesland
Veenstra Fritom transport en wegvervoer
Flexsupport ondersteuning voor uitzendbureaus en personeelsdiensten
SPOT Groningen, Stadsschouwburg en Oosterpoort - cultuur, theater en media
Gemeente *KTD, Achtkarspelen en Tytjerksteradiel - Friesland
Hogeschool Saxion
Stertil, heavy duty hefbruggen en laad- en losoplossingen
Fries Verzetsmuseum, Leeuwarden, Friesland
Inkooporganisatie Pompebled onderwijs
JR Shipping specialist in investeringen in scheepvaart
NP3 Galerie en museum voor onderzoekende en experimenterende hedendaagse kunst
Solidd Steel Structures expert in dynamisch belaste, beweegbare en duurzame staalconstructies
Keramiek museum Princessehof, Leeuwarden, Friesland
St Vitus Parochiezegel, kerk
ELAN onderwijsgroep, educatie
PCBO Dantumadeel, Protestants Christelijk Basis Onderwijs
CSG Liudger scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs
Neushoorn Leeuwarden, poppodium
CVO Zuid West Friesland, voortgezet en praktijk onderwijs
CBS De Opdracht, Christelijke basis school
SVPO - School voor Persoonlijk Onderwijs
Noventa, scholen voor Christelijk Primair Onderwijs