Over de inhoud van deze website

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Zonder onze schriftelijke voorafgaande toestemming is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde gegevens of programmatuur.

Informatie van anderen

De eventueel op deze site geplaatste informatie die van anderen (derden) afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. PTH Groep is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op een site die is gelinkt van of naar deze site.

Frames

Het is niet toegestaan deze site of delen daarvan te framen in een andere site.

Speciaal voor recruiters

Wij zoeken graag zelf onze mensen en stellen e-mails en telefoontjes van recruiters daarom niet op prijs.

 

Jouw hulp is van harte welkom

Kom je informatie tegen die niet (meer) klopt? Zie je spel- of taalfouten? Of heb je vragen over onze site dan horen we dat graag. Je kunt jouw opmerking of vraag direct en eenvoudig via het contactformulier onderaan deze pagina versturen.

Ameland
Inkooporganisatie Pompebled
Hanze University Of Applied Sciences Logo
TRIP Logo NL Zwart RGB
SPOT GRONINGEN Rechts Pos
Logo Tytsjerksteradiel RGB
Logo Blauw Witte Achtergrond
Logo STERTIL BW 72
Windesheim Logo ZG RGB DEF
VRF Logo Blauw
Gem Leeuwarden
Kon.Damstra Groep '20
Logo Pantone 7584 U
Lg Saxion Rgb
Flexsupport Logo (Groot)
Veenstra Fritom
St Vitus Parochiezegel
ELAN Logo Blok Ronding RGB
PCBO Logo Slogan Klein
FVM Logo
JR SH LOGO BL RGB
Liudger (1)
Logo 8KTD Transparant
Neushoorn Leeuwarden
Solidd Liggend
NP3 Info
LOGO CVO FC
Logo CBS De Opdracht
Logo SVPO RGB Algemeen
Noventa (1)