Certificeringen

  • Vereniging System Integrators
  • VGM Checklist Aannemers
  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • https://www.nen.nl/Normontwikkeling/Publicatieplatform-ISO-26000.htm

VSI
PTH Groep B.V. is sinds 2007 VSI-lid. de branchevereniging van audiovisuele installateurs. De leden voldoen aan belangrijke eisen op het gebied van deskundigheid en ervaring, onafhankelijkheid en continuïteit. Met andere woorden: het VSI-lidmaatschap biedt u de beste garantie voor de kwaliteit die u verwacht. De VSI-leden leveren jaarlijks enkele duizenden projecten op. Daarnaast zorgen zij voor service en onderhoud. De VSI-leden zijn vooraanstaande audiovisuele ondernemingen in Nederland die hun technische kennis en kunde hebben bewezen in tal van grote en kleine projecten. De circa 13 VSI bedrijven, vertegenwoordigen samen een marktaandeel van ongeveer 70%. Het lidmaatschap van de VSI staat open voor bedrijven die aantoonbaar werken volgens de door de vereniging gehanteerde normen van kwaliteit en integriteit. Hierbij worden eisen gesteld aan financiële draagkracht, kwaliteit en kwantiteit van de organisatie en aan servicemogelijkheden. Zekerheid bestaat niet maar met de keuze voor een VSI-lid voor uw audiovisuele installatie heeft u wel de grootst mogelijke garantie dat u een betrouwbare partner met kennis van zaken in huis haalt. De VSI heeft een kwaliteitsdocument ontwikkeld waarin de uitgangspunten en criteria zijn vastgelegd waar VSI-leden aan voldoen. Dit document vormt de toetssteen voor het VSI-lidmaatschap en waarborgt de kwaliteit die de opdrachtgever van de audiovisuele system integrator mag verwachten. Meer informatie omtrent het VSI-lidmaatschap vindt u terug op www.vsi-av.nl.

VCA
Binnen Prestentatie Techniek Holland B.V. is veiligheid een belangrijk onderwerp. Als bedrijf moet je aan een groot aantal eisen voldoen en wij vinden dat niets anders dan normaal. Onze opdrachtgevers wensen een hoge mate van veiligheid in de werkzaamheden die bij hen uitgevoerd worden. Daarnaast vinden wij als onderneming dat veilig werken een bescherming voor ons personeel is. Daarom is Prestentatie Techniek Holland B.V. VCA gecertificeerd en hebben al onze medewerkers een VCA diploma. Voordeel voor onze opdrachtgevers is dat u vanaf het begin weet dat al onze werkzaamheden volgens bepaalde protocollen en procedures worden verricht. Al onze materialen en gereedschappen zijn getest en veilig bevonden. En onze medewerkers houden rekening met de eisen en richtlijnen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu.

ISO
ISO staat voor Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Kwaliteit is voor ons van grote betekenis. Als onderdeel van onze relatie met opdrachtgevers, leveranciers, partners, onderaannemers en medewerkers is de kwaliteit van het product en de toegevoegde waarde van onze dienstverlening van essentieel belang. Zowel bij de keuze van de producten die wij leveren als de leveranciers waarvan wij ze betrekken, staat op de praktijk afgestemde kwaliteit centraal.
Prestentatie Techniek Holland B.V. is sinds 2010 gecertificeerd voor haar kwaliteitsmanagementsysteem volgens NEN-EN-ISO 9001
Om onze betrokkenheid ten aanzien van mens en milieu te waarborgen heeft Prestentatie Techniek Holland B.V.er voor gekozen zijn milieumanagementsysteem te laten certificeren. 
Sinds 2010 is Prestentatie Techniek Holland B.V. eveneens gecertificeerd voor haar milieumanagementsysteem conform NEN-EN-ISO 14001

ISO 26000 en Zelfverklaring NPR9026
ISO 26000 is de internationale richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO). In de Nederlandse markt bekend als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. ISO 26000 geeft handvatten om organisaties te ondersteunen en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op maat in te vullen. ISO 26000 geeft antwoord op het wat en hoe van MVO. Zo geeft de richtlijn duidelijke definities en afbakening van MVO en duurzame ontwikkeling. Daarnaast geeft de richtlijn handvatten voor implementatie van MVO in een organisatie. Prestentatie Techniek Holland B.V. wil bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering, wat voor ons het creëren van een balans tussen de drie P’s, People, Planet en Profit betekent. Prestentatie Techniek Holland B.V. heeft daarom, als koploper op MVO-gebied en als eerste audiovisuele system integrator in Nederland de internationale richtlijn ISO 26000 geïmplementeerd in de bedrijfsvoering. 
Door het betrekken van onze stakeholders en het inventariseren van mogelijkheden om maatschappelijk verantwoord gedrag verder te integreren, is Prestentatie Techniek Holland B.V. middels deze norm in staat haar MVO-ambities te realiseren. Deze zelfverklaring is opgebouwd middels een referentie- en prioriteringsmatrix, beschikbaar via onderstaande links.

•    Zelfverklaring ISO 26000 Prestentatie Techniek Holland B.V.
•    Referentiematrix ISO 26000 Prestentatie Techniek Holland B.V.
•    Prioriteringsmatrix  ISO 26000 Prestentatie Techniek Holland B.V.
Deze verklaringen zijn eveneens beschikbaar via het NEN Publicatieplatform ISO 26000

Vergadersystemen  Katheders  Digitale schoolborden  Social Media Wall  Showverlichting  Professionele audiosystemen  Narrowcasting  Touchscreens  Beamers  Videoconferencing  CCTV 

  • Harm Smidswei 9
  • 9298 RE Kollumerzwaag
  • T0511 - 460 200
  • F0511 - 449 536
  • info@pthgroep.nl