Gemeente Ameland
  Hanze University Of Applied Sciences - Groningen
  Gemeente Leeuwarden
  TRIP advocaten en notarissen
  Hogeschool Windesheim - Zwolle en Almere
  Fries Museum Leeuwarden
  Veiligheidsregio Fryslan, Friesland
  Veenstra Fritom transport en wegvervoer
  Flexsupport ondersteuning voor uitzendbureaus en personeelsdiensten
  SPOT Groningen, Stadsschouwburg en Oosterpoort - cultuur, theater en media
  Gemeente *KTD, Achtkarspelen en Tytjerksteradiel - Friesland
  Hogeschool Saxion
  Stertil, heavy duty hefbruggen en laad- en losoplossingen
  Fries Verzetsmuseum, Leeuwarden, Friesland
  Inkooporganisatie Pompebled onderwijs
  JR Shipping specialist in investeringen in scheepvaart
  NP3 Galerie en museum voor onderzoekende en experimenterende hedendaagse kunst
  Solidd Steel Structures expert in dynamisch belaste, beweegbare en duurzame staalconstructies
  Keramiek museum Princessehof, Leeuwarden, Friesland
  St Vitus Parochiezegel, kerk
  ELAN onderwijsgroep, educatie
  PCBO Dantumadeel, Protestants Christelijk Basis Onderwijs
  CSG Liudger scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs
  Neushoorn Leeuwarden, poppodium
  CVO Zuid West Friesland, voortgezet en praktijk onderwijs
  CBS De Opdracht, Christelijke basis school
  SVPO - School voor Persoonlijk Onderwijs
  Noventa, scholen voor Christelijk Primair Onderwijs