Outdoor Ledscherm op de loopbrug bij Hogeschool Windesheim

Met meer dan 22.500 studenten en zo’n 2.000 medewerkers in de vestigingsplaatsen Zwolle en Almere is Hogeschool Windesheim één van de grotere HBO-instellingen in Nederland. Juist in deze bijzondere tijden is Windesheim er veel aan gelegen om studenten, medewerkers en bezoekers vroegtijdig van informatie te voorzien. Om in deze vraag te kunnen voorzien hebben wij in opdracht van Hogeschool Windesheim een ledscherm aan één van de loopbruggen van de Campus te Zwolle geïnstalleerd.

Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in samenwerking met de fabrikant van het ledscherm. Zo zorgden wij er voor dat er een perfecte afstemming was tussen het advies en ontwerp, de productie van de ledschermen inclusief de benodigde constructie om het scherm aan de loopbrug te bevestigen, het installeren en de support op en het onderhoud aan de outdoor ledschermen. Naast functionele eisen speelden betrouwbaarheid en duurzaamheid een belangrijke rol in dit project.

 

Wil jij ook goed zichtbaar zijn?

Wij adviseren je graag. Een verkennend gesprek is altijd mogelijk en verplicht je tot niets. Bel ons op 0511 – 460200 of neem contact op via de oranje button hieronder.

Gemeente Ameland
Hanze University Of Applied Sciences - Groningen
Gemeente Leeuwarden
TRIP advocaten en notarissen
Hogeschool Windesheim - Zwolle en Almere
Fries Museum Leeuwarden
Veiligheidsregio Fryslan, Friesland
Veenstra Fritom transport en wegvervoer
Flexsupport ondersteuning voor uitzendbureaus en personeelsdiensten
SPOT Groningen, Stadsschouwburg en Oosterpoort - cultuur, theater en media
Gemeente *KTD, Achtkarspelen en Tytjerksteradiel - Friesland
Hogeschool Saxion
Stertil, heavy duty hefbruggen en laad- en losoplossingen
Fries Verzetsmuseum, Leeuwarden, Friesland
Inkooporganisatie Pompebled onderwijs
JR Shipping specialist in investeringen in scheepvaart
NP3 Galerie en museum voor onderzoekende en experimenterende hedendaagse kunst
Solidd Steel Structures expert in dynamisch belaste, beweegbare en duurzame staalconstructies
Keramiek museum Princessehof, Leeuwarden, Friesland
St Vitus Parochiezegel, kerk
ELAN onderwijsgroep, educatie
PCBO Dantumadeel, Protestants Christelijk Basis Onderwijs
CSG Liudger scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs
Neushoorn Leeuwarden, poppodium
CVO Zuid West Friesland, voortgezet en praktijk onderwijs
CBS De Opdracht, Christelijke basis school
SVPO - School voor Persoonlijk Onderwijs
Noventa, scholen voor Christelijk Primair Onderwijs