Hybride vergaderen in de raadzaal

Vergaderen in coronatijd bracht diverse uitdagingen met zich mee. Gemeenten en andere overheidsinstanties hebben hun bedrijfsvoering in korte tijd hierop aan moeten passen, en met succes. Hybride vergaderen is niet meer weg te denken uit de raadzaal.

Deelnemen en vergaderen op afstand

Diverse gemeenten spraken de wens aan ons uit om hybride te kunnen vergaderen vanuit de raadszaal. Zo kunnen raadsleden ook vanaf een andere werkplek deelnemen aan de vergadering. Wij hebben hiervoor een innovatieve oplossing ontwikkelt en recent mochten we dit realiseren bij een tiental gemeenten.

Digitale besluitvorming; goed geregeld

Met deze innovatieve oplossing kan de volledige raad deelnemen aan digitale vergaderingen met uitstekend beeld en goede verstaanbaarheid. Bovendien voldoet de oplossing aan de regels rondom (digitale) besluitvorming en is de privacy en security goed geregeld.

 

Wil jij de vergaderingen in jouw organisatie ook veilig en betrouwbaar ontsluiten zodat deelnemers on-site en online deel kunnen nemen?

Neem dan contact met ons op. Klik op de oranje button hieronder om je gegevens achter te laten of bel ons via: 0511-460200.

Gemeente Ameland
Hanze University Of Applied Sciences - Groningen
Gemeente Leeuwarden
TRIP advocaten en notarissen
Hogeschool Windesheim - Zwolle en Almere
Fries Museum Leeuwarden
Veiligheidsregio Fryslan, Friesland
Veenstra Fritom transport en wegvervoer
Flexsupport ondersteuning voor uitzendbureaus en personeelsdiensten
SPOT Groningen, Stadsschouwburg en Oosterpoort - cultuur, theater en media
Gemeente *KTD, Achtkarspelen en Tytjerksteradiel - Friesland
Hogeschool Saxion
Stertil, heavy duty hefbruggen en laad- en losoplossingen
Fries Verzetsmuseum, Leeuwarden, Friesland
Inkooporganisatie Pompebled onderwijs
JR Shipping specialist in investeringen in scheepvaart
NP3 Galerie en museum voor onderzoekende en experimenterende hedendaagse kunst
Solidd Steel Structures expert in dynamisch belaste, beweegbare en duurzame staalconstructies
Keramiek museum Princessehof, Leeuwarden, Friesland
St Vitus Parochiezegel, kerk
ELAN onderwijsgroep, educatie
PCBO Dantumadeel, Protestants Christelijk Basis Onderwijs
CSG Liudger scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs
Neushoorn Leeuwarden, poppodium
CVO Zuid West Friesland, voortgezet en praktijk onderwijs
CBS De Opdracht, Christelijke basis school
SVPO - School voor Persoonlijk Onderwijs
Noventa, scholen voor Christelijk Primair Onderwijs