Hogeschool Windesheim

Met meer dan 22.500 studenten en zo’n 2.000 medewerkers in de vestigingsplaatsen Zwolle en Almere is Hogeschool Windesheim één van de grotere HBO-instellingen in Nederland. Wij mogen al vele jaren Hogeschool Windesheim voorzien van audiovisuele en communicatie oplossingen voor lesgeven, vergaderen, samenwerken en communiceren.

De juiste audiovisuele middelen

Alle lesruimtes, auditoria en collegezalen zijn voorzien van up-to-date en perfect onderhouden apparatuur. De uitleen beschikt over de juiste middelen om aan een groot aantal vragen voor tijdelijke inzet van extra microfoons, camera’s, beeldschermen, beamers en andere av-middelen te voldoen. En in de publiek ruimtes leveren beeldschermen aan personeel, studenten en bezoekers actuele informatie via een eigen Windesheim ‘kabelkrant’ (in vaktermen digital signage of narrowcasting genoemd).

Ledschermen voor zichtbaarheid

Om de publieke zichtbaarheid te vergroten en reclame uitingen te kunnen delen met het vele verkeer op de IJsselallee en de langsrijdende treinen, hebben wij in opdracht van Windesheim een ledscherm aan het T-gebouw van de Campus te Zwolle geplaatst. Om studenten, medewerkers en bezoekers helder en tijdig van informatie te voorzien hebben we eveneens een ledwall aan één van de loopbruggen van de Campus in Zwolle geïnstalleerd.

Onderhoud en reparatie

Behalve de advisering en de installatie verzorgen we ook het preventief onderhoud aan alle apparatuur. Gedurende het jaar zijn er voortdurend medewerkers van ons op de verschillende locaties aanwezig die meerdere malen per week preventief onderhoud uitvoeren. Door apparatuur goed te onderhouden wordt niet alleen de levensduur verlengd. Door het juiste en tijdige onderhoud wordt er bovendien gezorgd dat er een minimum aan uitval van apparatuur ontstaat waardoor hogeschool Windesheim een zeer hoge uptime van de apparatuur en een minimale lesuitval heeft. En mocht er toch eens iets uitvallen dan verhelpen we de storing snel tijdens de onderhoudsrondes of zorgen we dat we direct in de auto stappen om support te verlenen.

 

Wil je weten hoe wij jouw school of bedrijf kunnen helpen de boodschap over te brengen?

Bel onze adviseurs op 0511 – 460200 of gebruik het contactformulier. 

Gemeente Ameland
Hanze University Of Applied Sciences - Groningen
Gemeente Leeuwarden
TRIP advocaten en notarissen
Hogeschool Windesheim - Zwolle en Almere
Fries Museum Leeuwarden
Veiligheidsregio Fryslan, Friesland
Veenstra Fritom transport en wegvervoer
Flexsupport ondersteuning voor uitzendbureaus en personeelsdiensten
SPOT Groningen, Stadsschouwburg en Oosterpoort - cultuur, theater en media
Gemeente *KTD, Achtkarspelen en Tytjerksteradiel - Friesland
Hogeschool Saxion
Stertil, heavy duty hefbruggen en laad- en losoplossingen
Fries Verzetsmuseum, Leeuwarden, Friesland
Inkooporganisatie Pompebled onderwijs
JR Shipping specialist in investeringen in scheepvaart
NP3 Galerie en museum voor onderzoekende en experimenterende hedendaagse kunst
Solidd Steel Structures expert in dynamisch belaste, beweegbare en duurzame staalconstructies
Keramiek museum Princessehof, Leeuwarden, Friesland
St Vitus Parochiezegel, kerk
ELAN onderwijsgroep, educatie
PCBO Dantumadeel, Protestants Christelijk Basis Onderwijs
CSG Liudger scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs
Neushoorn Leeuwarden, poppodium
CVO Zuid West Friesland, voortgezet en praktijk onderwijs
CBS De Opdracht, Christelijke basis school
SVPO - School voor Persoonlijk Onderwijs
Noventa, scholen voor Christelijk Primair Onderwijs