Algemene voorwaarden PTH Groep

Waarom

Om te zorgen voor een efficiënt inkoop- en leveringsproces, hebben wij een aantal voorwaarden benoemd. In de algemene voorwaarden is schriftelijk alles geregeld over een overeenkomst. Ze verduidelijken de overeenkomst tussen ons als leverancier en jou als zakelijke klant. Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In onze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met informatie die we van jou ontvangen. 

Wat is van toepassing

Wij maken gebruik van de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2024 (ALIB 2024) vastgesteld door Techniek Nederland.

Techniek Nederland heeft deze algemene voorwaarden opgesteld zodat direct duidelijk is welke rechten en plichten wij en jij, als leverancier en klant, hebben. Bepalingen in de voorwaarden gaan onder andere over garantie, bedenkingstermijnen, aansprakelijkheid, wat te doen bij verschil van inzicht eigendomsoverdracht en manier van betalen.

Andere of aanvullende voorwaarden

Het gebruik van andere voorwaarden wordt op voorhand uitdrukkelijk afgewezen. Bij de wens om andere inkoop-, verkoop of algemene voorwaarden te gebruiken geldt dat deze enkel aanvullend toegepast kunnen worden waar in de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2024 (ALIB 2024) iets niet geregeld is. Ook daarin werken we graag samen. Biedt in dat geval de aanvullende punten helder aan ons aan. Na akkoord van onze directie kunnen aanvullende punten van toepassing worden.

Wanneer je deze voorwaarden wilt inzien dan kun je ze hier downloaden.

 

Voorwaarden voor specifieke producten en dienstverlening

Voor sommige product-dienstencombinaties zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Wanneer er een geactualiseerde versie van kracht wordt, vind je die op deze pagina.

 

Dienstenbeschrijving WaaS (Wifi-as-a-Service) 

Gebruiksvoorwaarden CTaaS (Circulair Touchscreen as a Service)

Gemeente Ameland
Hanze University Of Applied Sciences - Groningen
Gemeente Leeuwarden
TRIP advocaten en notarissen
Hogeschool Windesheim - Zwolle en Almere
Fries Museum Leeuwarden
Veiligheidsregio Fryslan, Friesland
Veenstra Fritom transport en wegvervoer
Flexsupport ondersteuning voor uitzendbureaus en personeelsdiensten
SPOT Groningen, Stadsschouwburg en Oosterpoort - cultuur, theater en media
Gemeente *KTD, Achtkarspelen en Tytjerksteradiel - Friesland
Hogeschool Saxion
Stertil, heavy duty hefbruggen en laad- en losoplossingen
Fries Verzetsmuseum, Leeuwarden, Friesland
Inkooporganisatie Pompebled onderwijs
JR Shipping specialist in investeringen in scheepvaart
NP3 Galerie en museum voor onderzoekende en experimenterende hedendaagse kunst
Solidd Steel Structures expert in dynamisch belaste, beweegbare en duurzame staalconstructies
Keramiek museum Princessehof, Leeuwarden, Friesland
St Vitus Parochiezegel, kerk
ELAN onderwijsgroep, educatie
PCBO Dantumadeel, Protestants Christelijk Basis Onderwijs
CSG Liudger scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs
Neushoorn Leeuwarden, poppodium
CVO Zuid West Friesland, voortgezet en praktijk onderwijs
CBS De Opdracht, Christelijke basis school
SVPO - School voor Persoonlijk Onderwijs
Noventa, scholen voor Christelijk Primair Onderwijs